BUKHARA自由知性时尚创意品牌2016-12-16 09:34:54

BUKHARA注重品味与时尚,服装描绘自由,勇敢,知性,自我的生活状态艺术融入服装,服装融于生活。

new1.jpg

“布衣时尚,律动生活”,倡导环保,自由的生活方式,勇敢,自信的生活态度,是艺术,也是生活。

new2.jpg

new3.jpg

new4.jpg

new5.jpg